about img 1

Energia zo Slnka je správny životný štýl

Fotovoltické zdroje energie

Vypracujeme pre vás kompletný projekt na fotovoltickú elektráreň, postaráme sa o dodávku a montáž na kľúč. Vašej fotovoltickej elektrárni zaistíme kvalitný servis a údržbu. Obráťte sa na nás a my vám poradíme!
Kontroly FV panelov pomocou termokamery – termovíznou diagnostikou vykonávame pravidelnú kontrolu fotovoltaických panelov – odhaľovanie chybných sektorov, diagnostiku elektrických rozvádzačov, meničov, prístrojov a sieťových rozvodov a príslušných elektrických zariadení.
Revízia a prehliadky - pre hladký chod vašej fotovoltickej elektrárne odporúčame vykonávať pravidelné jednoročné servisné prehliadky a pravidelné revízie v dvojročných lehotách podľa platných noriem.

Odborné prehliadky a odborné skúšky.

Revízie elektrických zariadení

Ponúkame Vám komplexné riešenia revízií vyhradených technických zariadeni elektrických bez omedzenia napätia v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu aj s nebezpečenstvom výbuchu (E1 A B). Východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vykonávame prevažne v Trenčianskom kraji. V prípade želania zákazníka nie je problém poskytnúť služby vrámci celej SR. 

Ponúkame komplexné revízie elektrických zariadení ako napr.:  revízie elektrických inštalácií, revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody), revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky, revízie elektrického ručného náradia, revízie elektrických častí strojov, regulačných staníc plynu, VN trafostaníc, zdravotnických zariadení, antistatické AS a elektrostatické ESD podlahy...
Ďalej vykonávame pravidelných kontroly, údržby a čistenia elektrickej inštalácie, termografia, odstraňovanie zistených nedostatkov po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach, ale aj odstraňovanie väčšiny stredne závažných nedostatkov a nedostatkov počas revízie, odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť, vypracovávanie protokolov o určení vonkajších vplyvov, vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov...

 

about img 2
blog img

Dokumenty na stiahnutie

● Zdravé Svetlo: Leták .pdf, 1,4 MB

● Zdravá voda: Leták .pdf, 2,2 MB

● Industialný dizajn lámp: Leták .pdf, 3,2 MB

● Fotovoltaika pre automobily: Leták .pdf, 3,8 MB

● E-shop zdravá voda a zadravé svetlo

● Realizácia fototerapeutických miestnosti

REFERENCIE

Na čom teraz pracujeme...

blog img

40 kWp ostrov - výrobný závod

Typ: ostrovna prevádzka
Výkon: 40 kWp inštalovaného výkonu
FV technológia: 438 ks amorfov LE78 Wp
Úložná kapacita batérií: 1 MWh
Menič: 6ks victron quatro 15kW
Štádium: rozpracované
Termín dokončenia: oktober 2019
blog img

99,6 kWp ostrov - výrobný závod

Typ: ostrovna prevádzka
Výkon: 99,6 kWp inštalovaného výkonu
FV technológia: 1996 ks amorfov GS 50 Wp
Úložná kapacita batérií: 4,5 MWh
Menič: 12 ks Sinegry 7kw + 6x SMA FLXpro 17kW
Štádium: dokončené
Termín dokončenia: jún 2016
blog img

5,1 kWp záhradný domček

Typ: ostrovna prevádzka
Výkon: 5,1 kWp inštalovaného výkonu
FV technológia: 10x Sunpower E20 327 Wp + 12x Kaneka hybrid 105 Wp
Úložná kapacita batérií: 48 kWh
Menič: Victron 5kw + DC vetva s DC/DC meničmi
Štádium: dokončené
Termín dokončenia: máj 2016
blog img

9,8 kWp rodinný dom

Typ: prepínanie ostrov / siet
Výkon: 9,8 kWp inštalovaného výkonu
FV technológia: 42x AmeriSolar
Úložná kapacita batérií: 90 kWh
Menič: 1x Victron 8kw + DC vetva s DC/DC meničmi
Štádium: vo výstavbe
Termín dokončenia: august 2016
blog img

6 kWp rodinny dom

Typ: prepínanie ostrov / siet
Výkon: 6 kWp inštalovaného výkonu
FV technológia: 16x polykrištál CS-SUN 250Wp, 40x amorf GS-50 kWp
Úložná kapacita batérií: 48 kWh
Menič: 1x Victron 5kW + DC vetva s DC/DC meničmi
Štádium: prípravné práce
Termín dokončenia: december 2016
blog img

Pulzar Magneto 315

Vyvíjame nasledujúcu generáciu mobilného laboratórneho generátora impulzného magnetického poľa (GIMP). Nový GIMP bude flexibilnejší – hustota magnetického toku bude regulovateľná od 0,5 po 6 T, frekvencia impulzov od 0,5 Hz po 40 Hz, Dĺžka impulzu od 2,8 ms po 4,3 ms, možná voliteľná polarita a tvar poľa a špičkový prúd na cievke až 500A.

KONTAKT

SolarPro

1.mája 11, 91101 Trenčín, Slovensko

Kontaktujte nás

Email: info(@)solarpro.sk

Tel: ++421 (0) 948 933 315